Werkadvocaten

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend bij beoordeling WIA-dossier

December 2020 Wetsvoorstel bedrijfsarts gaat oordelen over reintegratie-inspanningen

De zieke werknemer moet na 1 jaar en 9 maanden ziekte een WIA-uitkering aanvragen. Normaal hoeft een werkgever na 2 jaar ziekte niet meer het salaris van de zieke werknemer door te betalen. De werknemer komt dan in aanmerking voor een WIA-uitkering. Het UWV kan deze termijn met maximaal één jaar verlengen wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie. Dit kan zijn omdat de werkgever volgens het UWV onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht wat dan blijkt uit het re-integratieverslag (RIV). Vaak is dit een onprettige verrassing wanneer de werkgever keurig de instructies van de bedrijfsarts heeft gevolgd. Soms oordeelt de verzekeringsarts van het UWV anders dan de bedrijfsarts, bijvoorbeeld dat er eerder een tweede spoor re-integratie had moeten worden gestart. De werkgever kan hier dan niets aan doen, maar is wel diegene die de loonsanctie moet betalen.

Om deze verrassing in de toekomst te voorkomen heeft Minister Koolmees op 1 oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend. Volgens dit voorstel zal vanaf 1 september 2021 het oordeel van de bedrijfsarts doorslaggevend worden bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen van de werkgever. Dus minder kans op verassingen en ook minder kans op een loonsanctie.