Werkadvocaten

Opdrachten en DBA

December 2020 Opschorting handhaving Wet DBA tot 1 oktober 2021

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties (“DBA”) heeft geen duidelijkheid weten te brengen in de vraag wanneer een arbeidsrelatie wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan wel als overeenkomst van opdracht. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving was de handhaving van de DBA al opgeschort tot 1 januari 2021, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid of aanwijzingen van de belastingdienst niet worden opgevolgd.

De Minister van Sociale Zaken heeft op 16 november bekendgemaakt  dat de handhaving opgeschort blijft tot in ieder geval 1 oktober 2021. 

Vanaf januari 2021 zal een pilot starten van zeker 6 maanden, waarin een webmodule wordt getest. De webmodule moet het instrument worden die de opdrachtgever vooraf zekerheid moet geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De webmodule moet door de opdrachtgever worden ingevuld en bevat bijna 50 best ingewikkelde vragen. De webmodule geldt overigens alleen voor de situatie dat de opdrachtnemer een privé-persoon is en dus niet wanneer deze via een rechtspersoon werkzaamheden verricht.