Werkadvocaten

Hoe een personeelshandboek uit te leggen bij onduidelijkheid?

15 maart 2021 Naar de bedoeling of een meer letterlijke interpretatie?

Vele werkgevers werken met arbeidsovereenkomsten waarin het toepasselijke personeelshandboek met regelingen over (secundaire) arbeidsvoorwaarden van toepassing wordt verklaard.
Het komt echter regelmatig voor dat een personeelshandboek niet duidelijk is geformuleerd. Hoe moet dan het personeelshandboek geïnterpreteerd worden?
De Hoge Raad heeft op 19 februari 2021 een oordeel gegeven over een dergelijke kwestie. De inhoud van een regeling in het personeelshandboek moet op dezelfde manier geïnterpreteerd worden als een CAO-bepaling, dat wil zeggen de zogenaamde CAO-norm. Die houdt in dat gekeken moet worden naar de betekenis van de tekst, bezien in het licht van de gehele tekst.
Dus bij het personeelshandboek moet niet zozeer gekeken worden naar de bedoeling van de werkgever bij het opstellen van het personeelshandboek, maar meer naar de interpretatie van de tekst.