Werkadvocaten

Wijziging UWV formulier C

December 2020 Meer ruimte voor werkgever om te beschrijven wat de situatie is

Om toestemming te krijgen van het UWV voor een ontslag wegens verval van functie door bedrijfseconomische redenen moeten formulieren A, B en C worden ingevuld.  Het invullen van formulieren A en B is redelijk eenvoudig. Formulier C is andere koek.

Door de specifieke vragen van het UWV over het toetsingskader was het vaak lastig om in deze formulieren goed te schetsen wat er nu precies aan de hand is. Daarom adviseren wij vaak om naast de verplichte formulieren een brief als bijlage bij te voegen over de ontwikkelingen binnen de sector en de onderneming en wat de onderneming al eerder aan maatregelen heeft genomen.

Vanaf oktober 2020 is formulier C gewijzigd. Gelijk bij de start van rubriek 7 over de bedrijfseconomische redenen wordt nu de mogelijkheid geboden om de problematiek in de onderneming die noodzaakt tot gedwongen ontslagen te beschrijven. Indien hier een volledig verhaal wordt gegeven, kan hier bij het invullen van de overige vragen in het formulier naar worden verwezen. Een mogelijkheid om in een brief als bijlage toelichting te geven blijft ook bestaan, maar wordt waarschijnlijk minder vaak nodig. Kortom, een nuttige en praktische toevoeging aan Formulier C.