Werkadvocaten

WW-premie

26 augustus 2021 De premie hangt af van het soort contract en is sterk verlaagd

Hoe zat het ook alweer. Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De werkgever moet kunnen aantonen dat sprake is van een onbepaalde tijd contract om in aanmerking te komen voor de lage premie. Voor alle ander contracten dan een contract voor onbepaalde tijd geldt de hoge WW-premie. Dus het is van belang dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum waarin het contract voor onbepaalde tijd wordt bevestigd aanwezig is in de loonadministratie.

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5%. Dus aanzienlijk.  Per 1 augustus 2021 zijn de WW-premies verlaagd. De hoge WW-premie voor flexibele contracten daalt van 7,7% tot 5,34%. De lage WW-premie voor vaste contracten daalt van 2,7% tot 0,34%. Zeker in vergelijking met de WW-premies die werkgever betaalden voor 2020 zijn deze werkgeverslasten dus fors gedaald.