Werkadvocaten

Compensatie transitievergoeding ziekte

December 2020 Hoe zit het ook al weer sinds 2019?

Vanaf 1 januari 2015 hebben ook alle medewerkers die na meer dan twee jaar ziekte worden ontslagen recht op betaling van een transitievergoeding. Omdat dit door werkgevers vaak als onrechtvaardig wordt gezien kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie ontvangen voor de betaalde transitievergoeding. De compensatie moet worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding.

Eind 2019 heeft de Hoge Raad bepaalt dat wanneer een werknemer die meer dan twee jaar ziek is  (en er is geen re-integratie meer mogelijk ) beëindiging wil van de arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding de werkgever hieraan mee moet werken.  De reden dat de werkgever mee moet werken is gelegen in het idee dat deze voor de kosten van de betaling van de transitie-vergoeding wordt gecompenseerd. De compensatie bedraagt nooit meer dan de transitievergoeding op het moment van twee jaar ziekte.