Werkadvocaten

Nieuws arbeidsrecht en medezeggenschap

Uitbreiding ouderschapsverlof

augustus 2022: 9 weken betaald door het UWV in het eerste jaar

Wet werken waar je wilt

augustus 2022: Flexibel werken verder uitgebreid

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

augustus 2022: Reden voor update van model arbeidsovereenkomst en handboek

Arbeidsovereenkomst of opdracht

Uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht afhankelijk van positie opdrachtnemer

Corona op de werkvloer

Werknemer met verkoudheidsklachten moet zich verantwoord gedragen anders is dit grond voor ontslag

WW-premie

De premie hangt af van het soort contract en is sterk verlaagd

Hoeveel transitievergoeding bij onderbreking korter dan 6 maanden?

Een veel voorkomende situatie in de praktijk: na korte tijd keert werknemer terug bij oude werkgever

Hoe een personeelshandboek uit te leggen bij onduidelijkheid?

Naar de bedoeling of een meer letterlijke interpretatie?

Regeling Vervroegd Uittreden gewijzigd

Meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Wijziging UWV formulier C

Meer ruimte voor werkgever om te beschrijven wat de situatie is

Compensatie transitievergoeding ziekte

Hoe zit het ook al weer sinds 2019?

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeƫindiging

Vanaf 1 januari 2021 voor kleine werkgevers bij pensioen of overlijden

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend bij beoordeling WIA-dossier

Wetsvoorstel bedrijfsarts gaat oordelen over reintegratie-inspanningen

Reiskostenregeling in Corona-tijd

Vanaf 1 oktober 2021 geen uitzondering meer

Opdrachten en DBA

Opschorting handhaving Wet DBA tot 1 oktober 2021