Werkadvocaten

Wet werken waar je wilt

augustus 2022: Flexibel werken verder uitgebreid

Op 5 juli 2022 is het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt aangenomen. Met deze wet wordt de Wet Flexibel Werken aangepast, zodat het verzoek om een aanpassing van de arbeidsduur op dezelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Dit houdt in dat een werkgever een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats alleen nog kan weigeren indien er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen. De werknemer kan echter niet zomaar naar het Caribisch gebied vertrekken om daar op het strand te gaan werken. Het moet wel gaan om een arbeidsplaats in de EU, het woonadres van de werknemer of een andere passende arbeidsplaats waar gewoonlijk wordt gewerkt.