Werkadvocaten

Uitbreiding ouderschapsverlof

augustus 2022: 9 weken betaald door het UWV in het eerste jaar

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners van net bevallen moeder recht op 1 week vrij. Vanaf 1 juli 2020 zijn hier 5 weken aanvullend geboorteverlof bijgekomen.  Dit aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na geboorte van het kind worden opgenomen. De partner heeft recht op een uitkering van het UWV van 70% van het max dagloon. De werkgever moet dit aanvullend geboorteverlof aanvragen bij het UWV.

Met ingang van 2 augustus 2022 is  de regeling voor het ouderschapsverlof uitgebreid om het gebruik hiervan te stimuleren. Dit geldt voor beide ouders. Ouderschapsverlof was tot nu toe in principe onbetaald verlof. Ouders krijgen vanaf 2 augustus voor 9 weken van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Voor vrouwen geldt dit recht op ouderschapsverlof naast het recht op bevallings- en zwangerschapsverlof.