Werkadvocaten

Corona op de werkvloer

26 augustus 2021 Werknemer met verkoudheidsklachten moet zich verantwoord gedragen anders is dit grond voor ontslag

Een werknemer verscheen op zijn werk met verkoudheidsklachten. Volgens de interne coronaregels van de werkgever moet elke werknemer met klachten thuisblijven. Dit is in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid. De werknemer kende de interne coronaregels. Hij is door vier collega’s  aangesproken op zijn verkoudheidsklachten, maar bleef op zijn werk. Twee dagen later testte deze werknemer positief op Corona.

De werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter.  De kantonrechter te Rotterdam oordeelde op 6 augustus dat het gezien de coronapandemie onverantwoord was van de werknemer om te gaan werken terwijl hij verkoudheidsklachten had. Dit alleen is echter onvoldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Doordat deze werknemer niet naar huis is gegaan nadat vier collega’s hem dit uitdrukkelijk hadden geadviseerd maakt wel dat de werknemer het vertrouwen van zijn collega’s en zijn leidinggevenden heeft beschaamd. Ook speelt een rol dat de werknemer blijft volhouden dat zijn collega’s liegen. Hierdoor wordt de ontstane vertrouwensbreuk alleen maar groter. De kantonrechter oordeelt het gedrag van de werknemer onverantwoord en verwijtbaar. De daardoor ontstane verstoorde arbeidsverhouding is grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.